Sygdom

Vejledning hvis du som medarbejder ved KIS bliver Syg.

Indhold

  Hvis du skulle blive syg skal du ringe mellem 07:30 og 08:00 til

  • Svend Hansen Tarp på 24240633
  • Flemming Heide-Bang 21181220

  Man kan ikke sende en mail eller sms!

  Proceduren er efterfølgende at du vil blive kontaktet telefonisk dagen efter af et ”syge team” som ringer mellem 09:00-12:00 hvor vi som arbejdsgiver har en forventning om at du deltager i en telefonsamtale hvor formålet er at sikre det ikke er arbejdsrelateret og for at finde ud af om sygeperioden forventes af længere varighed. Jo hurtigere vi kan iværksætte en plan for tilbagevenden til arbejde sikre vi den daglige drift og trivsel.

  I de fleste tilfælde er det kort varig sygeperiode.

  Men viser det sig det er arbejdsrelateret, vil du blive inviteret til et møde hvor vi skal snakke om skånehensyn evt. andre muligheder.

  Hvis det er en længere varende sygdom, vil du blive indkaldt til en sygesamtale, som følger kommunens sygepolitik, som du kan læse mere om på https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/  så vi sammen evt. med sygedagpengeafdelingen kan finde en evt. mulighed for hurtig tilbagevenden til arbejdet igen og på den måde sikre fastholdelse, som vi er meget interesseret i.

  Ved tilbagevenden efter længere sygeperiode får du udleveret 4 skemaer som hver skal udfyldes, uge for uge og sendes til Fagkordinator Flemming Heide-Bang på 21181220 senest fredag hver uge.

  Formålet er her efter 4 uger, at se om den fastholdelsesplan der er lavet holder, i forhold til hvordan du har det. Derfor er den beskrivelse meget vigtig for både dig og os.